Uusimaa Euroopan yrittäjyysalueeksi 2012 – Aalto-yliopisto mukana

11.02.2010

Euroopan unionin alueiden komitea on valinnut Uudenmaan Euroopan yrittäjyysalueeksi 2012. Valinta julkistettiin 11.2.2010 komitean kokouksessa Brysselissä. Ensimmäistä kertaa myönnettävää Euroopan laajuista tunnustusta tavoitteli 36 aluetta, joista tunnustuksen sai kolme aluetta vuodelle 2011 ja kolme aluetta vuodelle 2012. EER-tunnustus myönnetään alueille, joilla on uskottavin ja parhaiten tulevaisuutta ennakoiva toimintasuunnitelma yrittäjyyden edistämisessä.


Uusimaa Euroopan yrittäjyysalue 2012 (video)

Uudenmaan liitto valmisteli hakemuksen yhdessä osaamiskeskus Culminatum Innovation Oy:n, Aalto-yliopiston ja Uudenmaan ammattikorkeakoulujen kanssa. Nimitys on merkittävä huomionosoitus myös Aalto-yliopiston korkeakouluissa tehdylle työlle yrittäjyyden edistämiseksi ja pk-yritysten roolin lisäämiseksi.

- Yrittäjyyden ja osaamiseen perustuvan uuden elinkeinotoiminnan tukeminen on keskeinen osa Aalto-yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Uudet linjaukset ja toimenpiteet olivat näkyvässä osassa EER-hakemuksessa, kertoo rehtori Tuula Teeri.

- EER tunnustus osoittaa Uudenmaan alueen eri toimijoiden vahvaa sitoutumista yrittäjyyteen myös tulevaisuuden menestystekijänä, muistuttaa Pienyrityskeskuksen johtaja Pentti Mustalampi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Vararehtori Hannu Seristö ja painottaa Aalto-yliopiston monipuolista ja laadukasta osaamista yrittäjyyden saralla.

- Tutkimusta tehdään laajasti esimerkiksi Kauppakorkeakoulussa, niin yrittäjyyden oppiaineessa kuin Pienyrityskeskuksessakin. Teknillisen korkeakoulun tuotantotaloudessa puolestaan on erittäin korkealaatuista tutkimusta mm. kasvuyrittäjyydestä ja riskirahoituksesta. Koulutuksessa tutkintoon johtavat ohjelmat muodostavat ytimen, jota monipuolinen täydennyskoulutus tukee myös kansainvälisesti.

- Erinomaisen tuen yrittäjyydelle tarjoavat myös yliopiston innovaatiopalvelut, joiden suurin toimija on Innovaatiokeskus Otaniemessä. Palveluja täydentää yrityshautomotoiminta; Spinno Enterprise Centerissä ja Ruoholahden Start-Up Centerissä on yhteensä toista sataa lupaavaa pientä yritystä.

- Aalto-yliopiston tutkijoiden ja opiskelijoiden kiinnostus ja innostus yrittämistä kohtaan on ratkaisevan tärkeää - opiskelijoiden Aalto Entrepreneurship Society on loistava esimerkki innosta ja energisyydestä, kertoo Seristö. Kaikki edellä mainitut tekijät ovat tärkeitä, kun rakennetaan Aalto Centre for Entrepreneurship -keskusta (ACE), Aallon yrittäjyyden keskusta.

Nuorelle kasvuyritykselle kansainvälisen näkyvyyden lisääntyminen avaa kumppanuuksia ja uusia rahoitusmahdollisuuksia.

- EER-vuosi yhdistettynä World Design Capital -teemavuoteen luo mielenkiintoisia näkymiä uusille ja kasvaville yrityksille, kertoo innovaativisen pukeutumisen yrittäjä Sveta Planman.

EER-hakemuksen valmisteluryhmän vetäjänä on toiminut Markku Markkula Aalto-yliopistosta.

- Uudenmaan tavoitteena on toimia EU:ssa merkittävänä uuden innovatiivisen aluekehityksen ja yrittäjyyden edelläkävijänä. Valmistelemme alueen toimijoiden laajan yhteistyön avulla vuodelle 2012 yhdessä merkittävän määrän kärkihankkeita ja tapahtumia. Tämä merkitsee uutta toimintakulttuuria ja eräänlaisten megahankkeiden toteutusta. Kokoamme yhteen Aalto-yliopiston tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, sillä Aallolla on koko EER-toiminnassa keskeinen uutta luovan yrittäjyyden ja innovatiivisuuden vetäjän rooli, sanoo Markkula

Lisätietoa:
Markku Markula
Advisor to the Aalto Presidents
puh. +358 50 4642455

www.cor.europa.eu

Uudenmaan liiton tiedote 11.2.2010

Tunnustuksen myöntänyt alueiden komitea (The Committee of the Regions) on 344-jäseninen Euroopan alueellisen ja paikallisen yhteisön poliittisista edustajista koostuva elin. Alueiden komiteaa on kuultava ennen kuin Euroopan unioni tekee päätöksiä asioissa, jotka koskevat paikallis- ja aluehallintoa, kuten aluepolitiikkaa, ympäristöä, koulutusta ja tutkimusta sekä talous-, sosiaali- ja innovaatiotoimintaa.

Takaisin

Bookmark and Share